Vážení čitatelia,

a je tu opäť leto, čas dovoleniek, čas oddychu a naberania potrebných síl. Uvoľnenie sa po stresoch, relaxácia, vy-pnutie z denného zhonu a venovanie sa svojim obľúbeným letným činnostiam. Viacerí z nás si naplánovali svoje pobyty aj v slovenských kúpeľoch vediac, že zdravie si treba vážiť a robiť všetko preto, aby sme neochoreli. Veď aj čínski cisári platili svojich lekárov len v čase, keď boli zdraví, keď ochoreli nedostali nič.

Blahodarnosť kúpeľov poznali králi, vojvodovia, princezné, grófi , píše sa o tom napríklad v historických análoch o Gräfenbergu, dnešných českých Jeseníkoch. Anglické kúpele v Malveru veľmi rád navštevoval aj Charles Dickens so svojou manželkou Kate a v roku 1849 tam pricestoval aj Charles R. Darwin a trojmesačný pobyt mu pomohol vyliečiť vredy a bolesti hlavy, ktoré ho trápili. Na Slovensko za kúpeľmi cestovali taktiež významní ľudia, ešte pred 2. sv. vojnou navštívil samotný španielsky kráľ a princ z Bourbonu napríklad Vyšné Ružbachy. Áno, zdravotné účinky vody sú známe tisícročia, starovekí Gréci i Rimania boli ich veľkými vyznávačmi.

Slovensko má naozaj, ako jedna z mála krajín na svete, nesmierne bohatstvo vo svojich vodách. Veď na Slovensku je evidovaných cca 1 500 prírodných minerálnych zdrojov. V súčasnom období je vyhlásených 115 zdrojov, z ktorých Inšpektorát kúpeľov a žriedel 105 monitoruje. Okrem toho získava informácie z monitoringu ďalších 51 zdrojov, ktoré nie sú (ešte) vyhlásené. Treba si uvedomiť, že nie je voda ako voda. Prírodná liečivá voda sa od ostatných podzemných vôd odlišuje svojim pôvodom, obsahom rozpustených tuhých látok alebo obsahom rozpustených plynných látok (viac ako 1000 mg/l), obsahom sulfánu a ďalších stopových prvkov. Zákon č. 538/2005 Z. z. zaviedol rozdelenie zdravotníckych zariadení poskytujúcich kúpeľnú starostlivosť na „prírodné liečebné kúpele“ a na „kúpeľné liečebne“. Zákon ustanovil nový systém povoľovania prevádzkovania týchto zdravotníckych zariadení. Zároveň sa podarilo po prvýkrát podmieniť toto prevádzkovanie povinným „minimálnym materiálno-technickým a personálnym vybavením prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební“, ustanoveným vo vykonávacom všeobecne záväznom právnom predpise.

Preto všetko to, čo sa v kúpeľníctve robí, má jediný cieľ, aby ich návštevníci, pacienti, rekreanti odchádzali z nich zdraví a spokojní. Okrem iného aj preto sme zatiaľ ako jediné médium participovali so zdravotnou poisťovňou Dôvera na súťaži o najlepšie kúpele, podĺa pacientov ZP Dôvera. Veríme, že sa do nej v budúcom ročníku zapoja aj ostatné zdravotné poisťovne. Asociácia slovenských kúpeľov už pripravuje taký anketový dotazník, ktorý ešte viac zobjektívni jej kritéria. Chceme touto súťažou „len“ dosiahnuť, aby sa aj takto niečo urobilo pre zdravie našich občanov. Súťažou, ktorá spája kvalitu a úroveň kúpeľov, veď tie si to naozaj zaslúžia.

PhDr. Ivan Bielik,  PhD., MPH