2/2009

Časopis Kúpele 2/2009

časopis Kúpele 2/2009

Editorial

Aktuálne z kúpeľov

  • Mesto Dudince sa zásluhou kúpeľov stalo univerzitným
  • Zlaté stuhy - historická elegancia na kolesách
  • Kúpeľný ostrov a mesto Piešťany - otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
  • Kúpele prospievajú aj storočným
  • Pozor na soláriá
  • Nemecko - rozmanitá turistická destinácia
  • Krištáľové krídlo za medicínu
  • Ako sa poistenec môže dostať do kúpeľov v zahraničí
  • Čo je cholesterol

Vážení čitatelia časopisu Kúpele, vraví sa, že jediná životná istota, ktorú máme od narodenia je tá, že raz odídeme. To, že sa náš život raz skončí, je zrejmé. Otázne však je kedy, za akých okolností. Neraz som si povedala, ako možno dospieť ku takej kvalite života, aby nás nielen stále bavil, ale aj aby sme si ho mohli užiť v plnom zdraví a pohode. Žiaľ, často som aj ja skončila iba pri predsavzatiach. Ako by mne podobným pomohla nejaká vakcína, ktorú by nám dali a v našom mozgu by začala fungovať pevná vôľa, disciplína! Také niečo však zatiaľ neexistuje.

Na stránkach nášho časopisu preto spoločne hľadáme a odkrývame tajomstvá rôznych možností, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v našom tele, ale najmä v tom, čo nám poskytujú kúpele. Ako sa do kúpeľov dostať a využiť všetko, celú tú liečivú silu prírody i rehabilitačných programov, ktoré poskytujú. Nazdávam sa, že aj v tomto čísle vám ich ponúkame viacero. Informácie o pôvodcoch alergií, vitamínoch, správnom a zdravom opaľovaní, ale i postrehy z kúpeľov Brusno, Mariánskych Lázní, či maďarského Hévízu, tipy na dobrú knižku a výlety, majú jedno spoločné. Pomôcť vám dostať sa do zóny života bez bolesti, chorôb, plného zážitkov z príjemne prežitého dňa a radosti zo dňa ďalšieho. Nechceme nič nariaďovať, ani mentorovať, veď napokon ani život sa nekončí na základnej škole. Na abecedu zdravia sme si však niekedy popri strese, práci, existenčných starostiach čas nenašli. Verím, že si ho nájdete a rovnako si nájdete aj čas na našu novú anketu – súťaž o Zlatú vaňu. Vyhodnotíme v nej kúpele s najlepšími i najhoršími službami a vy o tom môžete tiež rozhodnúť, ak im dáte svoj hlas. Zvedaví, ako to dopadne, sú aj partneri tejto súťaže, ktorých sa kvalita služieb v kúpeľoch dotýka: Združenie zdravotných poisťovní a Zdravotná Poisťovňa Dôvera. Podeľte sa s nami o vaše zážitky.

Šéfredaktorka PhDr. Oľga Janíková

Veľmi častou otázkou záujemcov o kúpeľnú liečbu je, do ktorých kúpeľov s akým ochorením sa vybrať. Svedčia o tom mnohé listy čitateľov, ktoré prichádzajú do redakcie časopisu KÚPELE. Pritom treba vedieť, že pokiaľ budete absolvovať kúpeľnú liečbu plne alebo čiastočne hradenú zo zdravotného poistenia, navrhne a vypíše vám ju lekár, a vhodné kúpeľné zariadenia odporučí zdravotná poisťovňa. Do kúpeľov však chodí čoraz viac ľudí aj na pobyty, ktoré si hradia sami. Aj pri ich výbere je dobré preštudovať si indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Dôležité je vedieť, že kvalitnú liečbu a kvalitu služieb kúpeľnej starostlivosti garantujú legislatívne opatrenia. V odbornom výklade ich vysvetľuje MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov.

Dňa 3. apríla 2009 sa vo veľkej sále Liečebného domu Diamant Dudince uskutočnil slávnostný akt otvorenia školiaceho pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p. Jeho magnificencia prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc. odovzdal generálnemu riaditeľovi Ing. Milanovi KAMENSKÉMU, CSc., MPH, dekrét o zriadení univerzitného školiaceho pracoviska pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch SZU v Bratislave a jej fakúlt.

Súčasne predstavitelia podpísali dohodu o zriadení výučbovej bázy. Na slávnostnom akte boli v delegácii rektora prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. prítomní prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc., dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU, prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., prorektor pre medzinárodné vzťahy SZU, doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., prodekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva SZU, Ing. Milan CAGÁŇ, MPH, kvestor SZU. Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj ďalší vzácni hostia, doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, generál MUDr. Igor Čombor, riaditeľ ÚVN SNP generála Miloša Vesela 21, Ružomberok, Ing. Dušan Švantner, podpredseda BBSK pre hospodársky rozvoj, primátor mesta Dudince Štefan Pokľuda, prof. MUDr. Myrón Malý, PhD., riaditeľ Národného rehabilitačného centra Kováčová, MUDr. Mária Chylová, riaditeľka Špecializovaného liečebného ústavu Marína š.p., Kováčová, MUDr. Martin Vachula, všeobecná nemocnica Veľký Krtíš a ďalší hostia, ako aj pracovníci Liečebného domu Diamant Dudince.

Vo svojom slávnostnom príhovore rektor zdôraznil myšlienku, že SZU sa snaží o zabezpečenie najlepších pracovísk najmä pre praktickú výučbu. Slovthermae Diamant Dudince medzi takéto pracoviská právom patrí, pretože zariadenie má hlbokú tradíciu a dosahuje významné výsledky v doliečovaní pacientov. Súčasne podčiarkol, že kvalifikovaní odborníci, ktorí pracujúci v LD Diamant budú zapojení do vzdelávacieho procesu univerzity. „A práve tieto kritériá rozhodli“, povedal rektor, „prečo chceme, aby práve v tomto pracovnom prostredí získavali naši študenti svoje praktické vedomosti a zručnosti“. Na záver vyjadril presvedčenie, že všetci prítomní podporia túto myšlienku. Rektor SZU zároveň poveril MUDr. Miloša Mateja odborným vedením školiaceho strediska SZU...

Kúpele Piešťany nadviazali po dlhých desaťročiach na tradíciu zakladateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera a na ostrove obnovili prehliadku historických vozidiel s výstižným názvom „Zlaté stuhy“ alebo Concours d‘ Elegance.

Na prehliadke sa každý rok predstaví  do stovky vozidiel – veteránov z rôznych kútov sveta. Ich majitelia s radosťou predvádzajú svojich miláčikov na okruhu po celom meste. Po štarte z Kúpeľného ostrova ich bude možné zahliadnuť v termíne od 4. 6. do 6. 6. aj vo Vrbovom, Krakovanoch, Novom Meste nad Váhom a v Beckove. V plnej kráse budú ale vystavené v sobotu 6. júna na Kúpeľnom ostrove pred secesným hotelom Thermia Palace. Tento deň bude súťaž ukončená vyhlásením najkrajšieho automobilu a bodku za programom dá veľkolepý ohňostroj.

Ing. Jana Štefečková-Benačková