Vážení čitatelia,

Letné, prázdninové, či dovolenkové mesiace máme za sebou a verím, že ste počas nich načerpali dostatok pozitívnej energie, zrelaxovali, odpočinuli si, zregenerovali svoje telo i dušu. Každá zmysluplná dovolenka je in­vestíciou do zdravia, ktorá sa vracia v podobe zdravia, načerpania síl potrebných do úspeš­ného riešenia problémov každodenného živo­ta. To, aká však je, veľmi často závisí najmä od tých, ktorí vám ju pripravujú a starajú sa o vašu pohodu, aktívny či „len" pasívny od­dych.

Priznám sa, že po opakovaných niekoľkoroč­ných skúsenostiach so slovenskými cestov­nými kanceláriami, keď namiesto zaplatených štrnásť dní som reálne odpočíval len dvanásť a na lietadlo som tam aj späť prečkal na letis­kách spolu aj 15 hodín, som sa rozhodol pre zahraničnú kanceláriu. S ňou som do Turecka na 14 dní odlietal presne načas, domov prilie­tal zasa presne načas a až na pätnásty deň..., čím som navyše aj de facto usporil. A všetko to, čo mi katalóg ponúkal, bola do poslednej bodky aj pravda.

Slovenská realita? Aj tento rok si Slováci na letiskách prečkali hodiny a hodiny, o vý­hľade na more niektorí len snívali, odlietali večer a prilietali skoro ráno a tak dva dni len „precestovali." Písali sťažnosti, rozčuľovali sa a podobne.

Alebo z iného súdka. Niektorí naši majitelia hotelov, ale aj kúpeľov sa akoby stále spoliehajú, že zahraničnú klientelu prilá­kajú nádhernou prírodou, či vzácnou, liečivou vodou a podobne. Nuž, naozaj takýto prístup funguje len raz, a druhý raz svojho hosťa už nikdy viac neuvidia. Príčina? Drahé ubytova­nie, častokrát aj keď chutná, ale jednotvár­na strava (bryndzové halušky vo Vysokých Tatrách za 8 eur), podávaná v akomsi „šetria­com" režime, niekedy zjavne pokrivkávajúca hygiena, alebo neochota či neprofesionalita personálu. Zdôvodnenie, že za takéto peniaze nikoho lepšieho nemôžu nájsť, je všeobecnou frázou, ba až prihlúplou floskulou.

Pýtam sa často sám seba, prečo sa doho­vorím napríklad v spomínanom Turecku aj s chyžnou? Prečo ma v jazykovej dispozícii položí na lopatky masér, ktorý hovorí nielen po anglicky, rusky, ale aj po nemecky? Kto­rému nesmrdia nohy, nie je spotený a berie svoju prácu nesmierne vážne a poctivo, čo znamená, že rnasáž dostávate naozaj od pro­fesionála, ktorý si svoju prácu váži. A všetci sa ešte, ako bonus, na vás aj usmievajú a vy cítite, že majú radosť z vašej prítomností. Pre­rátal som si ceny ponúkaných služieb v turec­kom SPA, ktoré funguje aj v zimnom období, lebo tam prichádzajú švajčiarski a francúzski turisti, ktorým rehabilitáciu platí ich zdravotná poisťovňa, a zistil som, že sú porovnateľné. Čo je však neporovnateľné, je už spomína­ná ponúkaná kvalita. Veď ďalšia investícia, investícia do kvality, je investíciou do budúcna, ktorá možno prvé roky neprinesie príliš veľké zisky, ale postupom času vybuduje dobré meno, imidž a priláka ďalšiu a ďalšiu klientelu, a aj preto sa napokon oplatí do ľudí viac investovať, ale potom od nich aj viac vy­žadovať. P

redsa i najkrajšie hotely či kúpele sa bez príjemného a sympatického personálu stávajú len „mŕtvymi" budovami, lebo život im vdychujú len a len samotní ľudia...

Ivan Bielik